תשובה אחת
לפי מה שאני יודעת, זה לא קשור לצבא אבל אני לא מכירה את המספר.
(הקטע המגניב זה שהתאריך שלי מוסתר פה...
05.02.2004) xd
אנונימית