2 תשובות
שמעתי שתחילת 2017
אבל לא בטוח בכלל
2017, תלוי ברייטינג שהיא תצבור עד אז.