תשובה אחת
תרד טיפה למטה בפרופיל שלך ותמצא את זה
באותו הנושא: