תשובה אחת
המטרה הייתה לדון בבעיית היהודים. הרצל הגדיר בספר שלו "מדינת היהודים" (לא זוכרת אם זה בכלל השם.) שהבעיה של העם היהודי היא שהוא עם ללא מדינה משלו.
אז הוא כינס את הקונגרס הציוני הראשון בשוויץ (?) כדי לדון בעניין, ולקונגרס הגיעו איזה 200 איש, אנשי הון ואנשים עם השפעה, לא זוכרת כל כך.
אחר כך הניבו את תכנית באזל (שנקראה על שם העיר שבו הרכיבו את התכנית) שהמטרה שלה הייתה להקים מדינה יהודית בארץ ישראל ליהודי הגולה.
ודרכי הפעולה היו, אם אני זוכרת נכון, להביא יהודים פועלים כדי שיבנו את הארץ ויכינו אותה להתיישבות, להקים מוסדות וארגונים שמפתחים תודעה לאומית יהודית במדינות אירופה, ועוד כמה דברים ששכחתי לחלוטין כי למזלי סיימתי עם היסטוריה.