4 תשובות
הגדרות
חשבון
פרטיות
ויש שם אישורי קריאה. תבטלי את זה.
בהגדרות תיכנסי לאיפה שכתוב "פרטיות", תהיה לך אפשרות לבטל אישורי קריאה.
Aro
שאתה נכנסת לווטסאפ תכנסי להגדרות ואז לפרטיות ותורידי תוי מהאישור קריאה.
הגדרות ואז פרטיות-לבטל אישור קריאה.