2 תשובות
תעודה של שנה הבאה
אני חושבת שזה כמו ציון של מבחן רגיל.
תלוי אם זה פנימי או חיצוני, אם זה חיצוני זה לא נכנס לתעודה.