תשובה אחת
ייתכן שכן, עקב הטעינה עצמה גורמת על הראש קרינה רבה מאוד. כמו טלפון שמטעינים אותו ושמדברים באוזן איתו הקרינה חושפת את עצמה לראש-אוזן