6 תשובות
הוא עבר עד כה 4 קדנציות. הראשונה בין 96' ל99', השנייה לאחר פרישה 2009-2013, השלישית 2013-2015 וזו הקדנציה הרביעית ממאי 2015, שנה וחצי.
ביבי כיהן כראש ממשלה במשך שתי תקופות הראשונה, בראשות ממשלת ישראל העשרים ושבע, בשנים 1999-1996, והשנייה, שהחלה ב-2009 בראשות ממשלת ישראל השלושים ושתיים ונמשכת עד היום
היה ראש ממשלה בין השנים 1999-1996
ובשנת 2009 עד היום.
ברצף 7 שנים.
בכולל 14.
14 שנים
הרבה זמן