2 תשובות
קו 454, 458, מגיע מתל אביב לאסף הרופא ומשם לרמלה.
קו 451 תחנה מרכזית תל אביב קומה 6 רציף 620.
תחנה ירידה שער יפו אסף הרופא, מאחורי קניון אסף נמצא בית החולים אסף הרופא,