תשובה אחת
בוודאי. אני גם עובד בשכר מינימום ועושה שעות נוספות ומגיע ל5500 אומנם אני מהבוקר עד הערב בעבודה אבל זה מה שיש.