2 תשובות
זאת לא מילת קישור, זה כינוי הרומז.
כן זה מילת קישור וזה סוג ברירה:)