9 תשובות
שחורים.
שחורים.
גרב זה זכר.
שחורות
עריכה: באמת אומרים שחורים?
שחורים.
יש דרך טובה לזכור את זה (גרב=גבר, היפוך אותיות)
שחורים
Aro
שחורים, גרביים זה זכר.
גרב שחור
גרביים שחורים.
גרביים זה זכר.
שחורים. כדי לגלות את זה תסתכלי על המילה בתור יחיד ותראי אם זה זכר או נקבה. גרב שחור.
גרב זה זכר ונקבה
אבל החליטו שזה יהיה זכר ועכשיו מנסים להחזיר שגרב יהייה נקבה וזכר
באותו הנושא: