3 תשובות
ללכת למשרד הפנים
עפ חוק האזרחות.
אחד התנאים לקבלת אזרחות הוא עפ חוק השבות.
ויש גם מקום שנקרא "קליטת עליה" והמטרה שלו לעזור לזרז את התהליך.
יש 6 דרכים.
1 חוק השבות
2 התאזרחות (אדם שמביע רצון להשתקע בארץ, יודע ידיעת מה את השפה העברית, גר בארץ 5 שנים, מוותר על אזרחות קודמת)
3 ישיבה בארץ (האנשים שגרו פה עוד לפני הקמת המדינה ונרשמו במרשם האוכלוסין)
4 לידה (להורה אזרח)
5 לידה וישיבה
6 הענקה (שר הפנים מעניק לאנשים שפעלו למען המדינה)באותו הנושא: