5 תשובות
חופש הביטוי ועצמאות
אני דיי בטוח שזה חופש הביטוי, למרות שההגדרה של חופש הביטוי זה ליטרלי להתבטא במילים אך גם זה יכול להתבטא באופן הלבוש שלך.
חופש הביטוי, ההגדרה של זה כוללת בתוכה לבוש
חופש ביטוי.
חופש הביטוי