3 תשובות
כן הם רואים
הם לא רואים
אין להם אפשרות לראות