תשובה אחת
שמתייחס בעדינות כשצריך, אכפתי.
כשמדברים ועושים שיחה רצינית שלא יהיה אדיש וינסה לצאת גבר, שיפתח את הלב ויהיה אמיתי. שיתחשב ויעזור.
אנונימית