מתקשרים למספר שמופיע באתר.
והם בוחרים לפי הרמה שלך אם לקחת אותך לתוך המאה או להיות האחד.
בדרך כלל מן הסתם בוחרים לתוך המאה.
אנונימית