3 תשובות
תגידי לו שזה לא הגיוני שהוא רוצה שתנתקי קשר מהאקס כשהוא גם ידיד של האקסית שלו.
וסליחה? הוא יחליט לך עם מי תסתובבי/תדברי?
הוא לא בעלך לפי מה שהבנתי..
תגידי לו שאת סומכת עליו שלא יהיו עניינים בינו לבין האקסית שלו ותבקשי ממנו שכמו שאת סומכת עליו שהוא יסמוך עליך
תגידי לו שהוא גם בקשר עם האקסית שלו אבל לך זה לא מפריע כי את סומכת עליו אז בבקשה שיסמוך עליך.