3 תשובות
בקרובים- חם יותר, הם כוכבים סלעיים, קטנים יותר
ברחוקים-טמפ מאוד נמוכות, כוכבים גזיים, גדולים יותר
טמפ' ומצב צבירה של הכוכב (כלומר גז או סלע)
רחוקים - קרים יותר גזיים (גז) יותר וקטנים יותר!
קרובים - הפוך פשוט