2 תשובות
או זה או לעשות איתו הסכם מראש על מספר שיעורים ולשלם מראש (שיטת הקבלנות)
כעקרון, בכל סוף שיעור.
אבל את יכולה לסכם איתו איזה משהו לשלם כל כמה שיעורים אם קשה לך כל שיעור