2 תשובות
מגיעים לבקום זה מצוין בתופס עם התאריך גיוס יש שם כתובת
מגיעים ללשכת גיוס (אצלי זה היה מוזיאון חיל הים), מקבצים את כולם ואז עולים על אוטובוס לכיוון הבקום.
רוב היום יעבור בבקום, ואז בסוף מחלקים לך חוגר עם מספר מסויים וכל פעם קוראים לקבוצת אנשים עם אותו מספר ומעלים אותם לאוטובוס לכיוון בסיס הטירונות.