תשובה אחת
מטומטמת התחיל לפני ארבע דקות, שכונה בהפסקה..