תשובה אחת
לפי מה שקראתי,800 להזרקה.
כתוב גם שצריך לעשות מפגשים לפני ושסך הכל יוצא 4000 שקל.