תשובה אחת
כן*,
מספרו האטומי של יסוד הוא גם מספר הפרוטונים והניוטרונים שיש באטום.
*- אם האטום הוא יון אז לא.
אנונימי