10 תשובות
אופטן
אופטן
גם לי תמיד המורים לאנגלית אמרו להגיד אופן, למרות שכל האלה מחו"ל שדוברי אנגלית אומרים אופטן._.
אופטן
מבטאים את זה בעיקרון אופן אבל אפשר גם אופטן.
אפשר גם וגם
חשבתם על זה שהמורה מלמדת אולי בשפה הבריטית ולא האמריקאית? שני השפות מאוד דומות אבל יש כמה הבדלים כמו פאדר או דדי
שואל השאלה:
היא מלמדת אנגלית של ארצות הברית.
אנונימית