5 תשובות
ניראלי שעה קדימה
מעבירים ב2 בלילה ל1 בלילה.
מעבירים ביום ראשון 30.10 בשעה 2 בלילה.
מעבירים שעה אחת אחורה
שעה אחורה, בדרכ ב2 בלילה מעבירים
שעה אחורה