תשובה אחת
פראמדיק צבאי הוא חייל שהוכשר לטיפול רפואי בשטח ובחירום ברמה גבוהה מחובש וברמה נמוכה מרופא. פראמדיק מתפעל אירועים רפואיים קריטיים ובזמן חירום ורשאי לבצע הליכים רפואיים כבר בשטח ללא עזרת רופא, בניגוד לחובש שלו אסור לעשות זאת ללא ליווי/ביחד עם רופא או פראמדיק. פראמדיק בעל סמכויות נרחבות לרישום תרופות ומקבל האצלת סמכות בנושא זה מהרופא שהוא לא נמצא.

בכללי פראמדיק הוא נותן טיפול רפואי בזמן אמת ובחירום כבר בשטח או בדרך לבית חולים.