2 תשובות
הם אמורים לשלוח לך את הפטור בדואר, אם את מתכוונת לשירות לאומי וכד' או להוכיח למקום כלשהו שיש לך פטור, אז פקס.
לכי לדואר הפקיד/ה תסביר/יסביר לך כבר מה לעשות