תשובה אחת
כדי להנחיל את המורשת שלהם לעמים הכבושים
באותו הנושא: