תשובה אחת
לא שהמדינה שלנו מחזירה בתמורה או משהו
אבל האזרח מצביע בבחירות ומקבל קבוצה המייצגת את דעותיו
באותו הנושא: