2 תשובות
media-convert.com/he
אתר זה יכול לעזור לך להמיר קובץ PPT.
מערכת סטיפס