תשובה אחת
ברור שמותר לשלב תרופות,
לא משנה באיזה מרווח מותר לך לקחת את שתי התרופות.