7 תשובות
כלום, אם היה לו כ"כ מסריח לשבת לידי הוא היה מוצא מקום אחר לשבת בו, או שהוא היה עומד.
הייתי רוצה להגיד שהייתי יוצאת עליו
אבל אני מכירה את עצמי וחא היה לי אומץ.
אולי רק הייתי שואלת מה הקטע
משחרר נאד. למה מי הוא בכלל
אם זה היה בן הייתי דופק לו אגרוף
אם בת לא יודע...
אם הוא היה אומר לי משהו והיה מנסה להשפיל ימסריחה ימסריחה איכ או משהו הייתי דופקת לו תראש בהגה של הנהג. אבל אם סתם מנופף שילך לחפש שיעבור מקום
אז מה אם הוא נופף את היד, "הייתי מביא לו אגרוף " ממתי נהיינו בהמות? אם הוא היה מרביץ לי הייתי גומר אותו אבל אם הוא היה רק מנופף הייתי מבין שאולי הוא צודק ומשהו בי לא בסדר לא הייתי מרביץ לו אני לא אדיוט
באותו הנושא: