2 תשובות
בפארם, 25 בלי מרשם 17 עם.
שואל השאלה:
למה צריך מרשם בשביל זה?