2 תשובות
מצטרף לשאלה
אנונימי
בכל מסגרת שניתן להתנדב בא.
כך גם תתרום לחברה וגם תכיר אנשים.