תשובה אחת
תשימי לה את השיר אהוב עליה אם את יודעת מה הוא...