תשובה אחת
הוא מסמן עליו מה הוא מלמד אותך וזה הביטוח