5 תשובות
זה נחשב לא מכבד.
נחשב כלא מכבד אבל אין איסור על לשים אותו.