2 תשובות
לפני מותר, בזמן כיפור אסור.
אסור לפרק צמה גם בשבת אז מן הסתם שלא בכיפור משום שזה תולדות של מלאכת בונה וסותר.