6 תשובות
שואל השאלה:
התכוונתי a1 ו a1
שואל השאלה:
התכוונתי a גדול מ1
וa קטן מ1
פרבולה "מחייכת" זה כאשר A 1
פרבולה "בוכה" (הפוכה) כאשר A1
סופי
מחייכת- A גדול מ-1
בוכה A- קטן מ1
סופי
היי רוני,
אני אנסה לענות לך תשובה מלאה.
מבנה הפרבולה: y=ax2+bx+c
אם נשרטט פרבולה היא תראה כך: V או כך: \/
הפרבולה תהיה ישרה ( V ) כאשר = a1
הפרבולה תהיה הפוכה ( \/ ) כאשר = a1

מקווה שעזרתי,
מושית P:
זה לא A גדול \ קטן מ- 0?
אני