3 תשובות
פנים מול פנים, כשתהיו שניכם לבד.
ואל תפחדי גם לקבל סירוב, קורה לפעמים.
זה קשה, אבל אם את כל כך לחוצה מזה תתחילי לדבר איתו עד שיגיע למצב שהוא אוהב אותך וגם את וזה יתגלגל לדברים טובים
מה הקשר שלכם?