4 תשובות
בסידור-סליחות שרים שירים ומתפללים
אומרים כל מיני פיוטים שנכתבו בשביל הסליחות, בנוסף יש גם -יג מידות, ויש גם כל מיני פסוקים שמדברים על תשוסה, סליחה וכו
בסידור, וקוראים עננו בדיל ויעבור ועוד כל מיני ברכות וזה נמשך חצי שעה אחרי ערבית.
קוראים את אדון הסליחות, ועוד כל מיני
תהילים זה פרקי שירה
מרפת לך קישורים