2 תשובות
בדיחות אישיות של הכיתה שלך
משהו שמאפיין את הכיתה שלך / מסמל אותה.