תשובה אחת
להתקשר קודם ולחפור להם על התפקידים שתרצי גם בפקס/במייל, אם לא תתאמצי לקבל את התפקידים שתרצה לא תקבלי אותם. אגב, האם את עונה על תנאי הקבלה שלהם? אם לא, תצייני שאת מעוניינת להיכנס למיון/לתפקידים על תנאי וכחריגה.