2 תשובות
יום כיפור - שלישי רביעי
סוכות מראשון הבא עד שני הבא הבא אני חושבת
יום כיפור בשךישי רביעי
חופש סוכות מתחיל בראשון (16.10) ומסתיים ב 25.10
9 ימי חופש.