6 תשובות
בדרך כלל בלועזי, אם אני מחפשת תאריך של חג עיברי אני מעבירה את התאריך הזה ללועזי וכותבת בטלפון...
זה יותר נוח לי.
לועזי
הלועזי
לועזי.