9 תשובות
לדעתי מטומטמות.
ברור שתאגד
מטומטמת
שתיהן סדרות טובות ומעולות, אני אוהבת את שתיהן, אי אפשר להחליט..
מטומטמת
לדעתי, מטומטמת
מטומטמת בהרבה