2 תשובות
המינימום זה 21 אם אני לא טועה
המינימום זה 21 לך יהיה 22 אם זה 3 יחל במתמ