תשובה אחת
את אמורה לקבל יום למחרת או באותו יום אפילו.
באותו הנושא: