6 תשובות
בערך חודש.
חודש.
מינימום שבועיים, אך רצוי כמה שיותר.
חודש+.
Aro
חודש